Vader komt na schooltijd informatie vragen, omdat hij door zijn ex-partner niet op de hoogte wordt gehouden van hoe het op school gaat met hun kind. Mag of moet je deze vader informatie geven en welke informatie dan?

Of een moeder schrijft haar kind in bij jouw kinderopvangorganisatie zonder handtekening van de vader. Vader maakt bezwaar tegen de inschrijving. Heb je als kinderopvang nu wel of niet juist gehandeld? 

 

Dit zijn nog maar twee voorbeelden uit de praktijk.
Deze lastige gesprekken en situaties kunnen zich geregeld voordoen. Toch hoeft dit niet zo te zijn.
Wanneer je beschikt over voldoende juridische basiskennis, weet jij als organisatie hoe je zorgvuldig handelt, kun je problemen voorkomen én weet je welke ouder je welke informatie moet geven, wanneer en hoe.
Want iedere ouder heeft recht op informatie over zijn of haar kind, maar er zijn wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere, een enkeling heeft hier helemaal geen recht op. Kennis over de juridisch ouder, erkenning en gezag zijn hiervoor van belang. 

Passend voor professionals biedt onderstaande trainingen aan waarbij de nadruk ligt op de juridische kant die van belang is bij het contact met gescheiden ouders. 
 

Na het volgen van onze trainingen binnen deze expertise:

- Heb je kennis van de juridische basis die bruikbaar is in gesprekken met ouders die uit elkaar zijn.
- Weet jij met welke partijen jij het gesprek wel en juist niet moet aangaan. Denk aan een nieuwe partner die het kind ook vaak van    de opvang ophaalt.
- Weet jij aan welke ouder je op welk moment, welke informatie moet geven en ook wanneer dit juist niet de bedoeling is.
- Kun jij een juiste reactie aan de ouders geven en deze ook goed uitdragen, omdat je weet dat het juridisch klopt.
- Blijf jij de regie houden en laat je je niet meeslepen in een juridische strijd tussen de ouders.
- Weet jij welke juridische stukken/informatie je moet ontvangen van de ouder(s) om zorgvuldig te kunnen handelen.
- Voorkom je verkeerd handelen richting één van de ouders en voorkom je dus klachten!
- Heb je in de organisatie het onderwerp 'echtscheiding' in het beleid geïntegreerd.

 

Deelnemers zijn houders van de kinderopvangcentra, managers, pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers, IB'ers, teamleiders en vertrouwenspersonen. Maar ook voor jou als je voelt dat juridische handvatten nodig zijn. 

 

  • Training: 'Juridisch en communicatief sterker'

In deze training gaan we in op de informatieplicht die jouw organisatie heeft richting ouders met en zonder gezag. Hierbij is het juridisch ouderschap van belang. Wie zijn er juridisch ouder, wie heeft gezag, is er sprake van erkenning? Allemaal vragen van essentieel belang. Welke informatie je als organisatie nodig hebt in situaties waarin de ouders van het kind gescheiden zijn en hoe je hieraan kunt komen wordt behandeld. Daar komt ook de communicatie bij aan bod, zodat je op een juiste manier met de ouders in gesprek kunt en ook de juridische basis goed kunt uitdragen. Zo behoud je de regie en laat je je niet meeslepen in een conflict tussen de ouders.

Wanneer je de hele dag aan de training deelneemt, ga je zelf ook aan de slag met communicatieve vaardigheden en het wel of juist niet goed & zorgvuldig handelen van de organisatie en er is veel ruimte voor eigen vragen uit de praktijk. Het toepassen in de eigen situaties wordt hierdoor een stuk gemakkelijker. 

Dagdeel: Informerend

Hele dag: Informerend & verdiepend in communicatieve vaardigheden en juridische casuïstiek uit de praktijk.

 

  • Training: 'Echtscheidingsprotocol in de organisatie'

In deze training gaan we aan de slag met de benodigde informatie om een beleid rondom scheiding en jouw organisatie op te zetten of te verbeteren. Hier komt veel bij kijken. Welke informatie is hiervoor nodig en hoe ga je dit opnemen in een protocol? Wanneer je de hele dag aan de training deelneemt, kun je hierin daadwerkelijk eerste stappen zetten. Een echtscheidingsprotocol is omvangrijk, maatwerk en moet passen in het eigen beleid van de organisatie. Indien gewenst kunnen wij (na de training) het volledig opzetten van het protocol begeleiden. Zo weet je zeker dat het juist en compleet is.

Dagdeel: Informerend

Hele dag: Informerend & implementatie beleid.

     

     Met juridische kennis handel je sterk als professional én organisatie!