Een kind kan wat stiller zijn, wat meer teruggetrokken of juist opvliegerig. Nu je weet dat zijn/haar ouders uit elkaar zijn kan dit het gedrag verklaren. Welke invloed heeft een scheiding eigenlijk op een kind? Welke gedragingen kunnen hierbij horen en wat heeft het kind van jou als professional nodig? 
Waarbij het ene kind graag wat meer met rust gelaten wil worden, wil juist het andere kind dat je wat vaker vraagt hoe het gaat. Wanneer doe je dit nu goed? 

Passend voor professionals biedt trainingen aan gericht op de ontwikkeling van het kind en de invloed van een scheiding, welk gedrag kan hierbij horen en wat vraagt het van jou als professional.

Na het volgen van onze trainingen binnen deze expertise:

- Weet jij met welke taken een kind te maken krijgt bij een scheiding.
- Heb je kennis van de rouwfases die bij de verwerking van een scheiding horen.
- Weet jij per ontwikkelingsfase wat de scheiding voor invloed heeft en welk gedrag hierbij kan 
horen.
- Is het helder wat er van jou als professional wordt verwacht, wat jouw taken en 
verantwoordelijkheden zijn en wat ouders van jou    nodig hebben.
- Heb je kennis over begeleidingsvormen en werkvormen die ingezet kunnen worden in het 
begeleiden van kinderen    van gescheiden ouders.
- Ben jij je nog bewuster van jouw professionele houding, ken jij je krachten en jouw 
aandachtspunten.
  De 6 interactievaardigheden komen hierbij aan bod.

 

Deelnemers zijn pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, leerkrachten, IB'ers en onderwijsassistenten. Maar ook voor jou als je voelt dat je meer pedagogische kennis en vaardigheden wilt leren. 

 

  • Training: 'De impact van een scheiding op een kind'

  Hoe ziet een scheiding er eigenlijk uit? Welke stappen moeten ouders nemen en wat hoort hier allemaal bij? Wat kan er van jou gevraagd worden als professional?
  Tijdens deze training starten we met deze vragen en nemen we je mee in het 
  scheidingsproces. Om daarna verder te gaan met de impact van een scheiding op een kind. Per ontwikkelingsfase ga jij je verdiepen in welke gedragingen kunnen horen en die 
  gerelateerd zijn aan een scheiding.
  Welke taken hebben kinderen te volbrengen in het omgaan met een scheiding? Denk
  hierbij o.a. aan de taken zoals het begrijpen van de scheiding, losmaken van het conflict van je ouders en omgaan met het verlies. We behandelen het rouwproces voor kinderen, de relatie met ouders (denk aan loyaliteit) en issues voor een kind met gescheiden ouders. Als laatste behandelen we jouw waardevolle rol als professional.

  In de verdiepende training gaan we hier uitgebreider op in. Wat heeft een kind van jou nodig en wat vraagt dat van jou? In je houding en de begeleidingsvorm die je er aan kunt geven. 

  Dagdeel: Informerend

  Hele dag: Informerend & verdiepend in begeleidingsvaardigheden.

   

  • Training: 'Ik ben er voor jou'

  Als professional heb jij een waardevolle rol tijdens en na de scheiding voor zowel ouders
  als het kind. Maar waarin kunnen ouders jou nodig hebben en hoe ben jij er voor het
  kind?
  Tijdens deze training verdiep jij je eerst in het juridisch ouderschap. Dit is van belang zodat je weet wat jouw taken en verantwoordelijkheden als professional zijn naar zowel ouders als het kind. Daarna staan we stil bij wat kinderen en ouders in het proces van scheiden van jou nodig hebben en welke begeleiding hierbij past. Hiermee vergroot jij jouw kennis over diverse werkvormen zodat jij er echt voor het kind bent. Want ieder kind is uniek en vraagt iets anders.
  Hoe mooi als jij dit kunt bieden? Dan voelt een kind zich écht gezien en gehoord. 

  Dagdeel: Informerend & ervarend.

  Hoe je ook handelt, zorg dat je er achteraf een goed gevoel bij hebt!