Verdiepende trainingen

Heb jij het certificaat Regievoerder Kind & Scheiding behaald maar wil je er nóg verder induiken?
Dit kan! Je kunt met dit certificaat op zak onze verdiepende trainingen volgen.

Wij bieden de verdieping en de verbreding aan op juridisch, communicatief en pedagogisch gebied. Zo bepaal jij zelf waar jij nog meer behoefte aan hebt. Hieronder vind je hiervoor ons aanbod. 


In de juridische verdiepende training duiken we nog meer in specifieke juridische situaties. Denk hierbij aan een situatie waar een voogd bij betrokken is waarbij er juist verder ingegaan wordt op het juridisch ouderschap en gezag. Hoe komt dit nu tot stand, wie kan er gezag hebben en wanneer eindigt dit? Met die kennis ben in staat om nog beter gezinsverbanden te begrijpen die zo van belang zijn voor het juist en dus zorgvuldig handelen. Ouders brengen jou dan echt niet meer aan het twijfelen.

Ook gaan we nog dieper in op casussen met juridische vraagstukken. Veelvoorkomende klachten die gegrond worden verklaard komen aan bod. Die klacht gaan jullie dus niet meer krijgen. We staan uitgebreider stil bij jouw leervraag, we gaan we actief aan de slag met rollenspellen en het testen van jouw kennis. Want dan weet je pas of je de kennis daadwerkelijk beheerst en situaties onder controle hebt. Maar vergeet niet, élke situatie is weer nét ietjes anders, dus blijf mild voor jezelf.
Een check of hulp bij jullie echtscheidingsprotocol is een onderdeel van de training. 

 

Na het volgen van deze training:

- Ben je in staat meer complexe juridische vraagstukken te beantwoorden. 

- Weet jij hoe het (echt)scheidingsproces eruit ziet waarmee de ouders en het kind te maken hebben.

- Kun jij een juiste reactie aan de ouders geven en deze ook goed uitdragen, omdat je exact weet hoe het juridisch zit.

- Weet jij precies aan welke ouder je op welk moment, welke informatie moet geven en ook wanneer dit juist niet de bedoeling is.

- Blijf jij de regie houden en laat je je niet meeslepen in een juridisch conflict tussen de ouders.

- Brengen ouders jou niet meer van de wijs.

- Voorkom de veelvoorkomende én gegronde klachten!

- Kun jij jouw team nog beter ondersteunen omdat je nog meer kennis bezit.

- Weet jij zeker dat het echtscheidingsprotocol juist en compleet is. 

    

    Met juridische kennis handel je sterk als professional én organisatie!

   In deze verdiepende training gaan we nog meer in op de complexe gespreksvoering waarbij de meerzijdige partijdigheid uiteraard weer uitgebreid aan bod komt. Allereerst is het van belang om te onderzoeken wat nu complexe oudergesprekken zijn. Het antwoord op deze vraag is erg divers en heel persoonlijk want waar ligt de complexiteit voor jou? Zijn dat ouders die weigeren samen met jou aan tafel te zitten? Zijn het de ouders die tijdens een gesprek met jou ruzie maken? Of zie jij tegen het gesprek op met die stevig gebekte ouder? 

   Welke belangrijke stappen neem je vooraf aan het oudergesprek om te zorgen dat je goed bent voorbereid?
   We behandelen gesprekstechnieken die ervoor zorgen dat jij de regie blijft houden in een gesprek waarbij het kind steeds weer voorop blijft staan. Met de vaardigheidstraining leer je nog steviger communiceren met de nog meer mondige ouders. 
   We staan hierbij uitgebreider stil bij jouw leervraag, behandelen meer specifieke casuïstiek uit de praktijk en trainen de vaardigheden door middel van rollenspel. Want dan ga je hem voelen, wordt hij van jou en kun je jouw kennis goed (uit)dragen. 

    

   Na het volgen van onze training:

   - Kun je complexe gesprekstechnieken toepassen. Denk aan neutraliteit, regie en erkenning.

   - Ben jij in staat om meerzijdige partijdigheid te creëren waardoor je uit de strijd van ouders blijft en oog voor het kind houdt.

   - Communiceer en werk je samen mét de ouders.

   - Weet jij hoe te handelen als ouders ruzie krijgen tijdens een gesprek met jou aan tafel.

   - Ben jij je nog bewuster van jouw professionele houding, ken jij je krachten en jouw uitdagingen.

     

    Hoe fijn is het als jij een oudergesprek in kan gaan met een stevige fundering!

    In deze verdiepende training gaan we verder in op het (echt)scheidingsproces. Hoe ziet een scheiding er eigenlijk uit? Welke stappen moeten ouders nemen en wat wordt hierin gevraagd van het kind? Maar ook, wat kan er van jou gevraagd worden als professional?
    Vervolgens gaan we door met de impact van een scheiding op een kind. Per ontwikkelingsfase ga jij je verdiepen in welke gedragingen kunnen horen en die gerelateerd zijn aan een scheiding. Welke taken hebben kinderen te volbrengen in het omgaan met een scheiding? Denk hierbij o.a. aan de taken zoals het begrijpen van de scheiding, losmaken van het conflict van je ouders en omgaan met het verlies. We gaan uitgebreider in op wat een kind van jou nodig heeft als professional en wat vraagt dat van jou? In je houding en de begeleidingsvorm die je eraan kunt geven. Je vergroot hiermee jouw kennis over diverse werkvormen zodat jij er echt voor het kind bent. Want ieder kind is uniek en vraagt iets anders.
    Hoe mooi als jij dit kunt bieden? Dan voelt een kind zich écht gezien en gehoord. 

     

    Na het volgen van deze training:

    - Weet jij hoe het (echt)scheidingsproces eruit ziet waarmee de ouders en het kind te maken hebben.

    - Weet jij per ontwikkelingsfase wat de scheiding voor invloed heeft en welk gedrag hierbij kan horen.

    - Heb je kennis over begeleidingsvormen en werkvormen die ingezet kunnen worden in het begeleiden van kinderen    van gescheiden ouders.

    - Ben jij je nog bewuster van jouw professionele houding, ken jij je krachten en jouw aandachtspunten.
      De 6 interactievaardigheden komen hierbij aan bod.

     

     Hoe je ook handelt, zorg dat je er achteraf een goed gevoel bij hebt!